Hazenberg Consultancy

Werkgebieden

Welkom

Cees Hazenberg is een enthousiaste babyboomer die na een intensieve ambtelijke loopbaan in 2009 is gestart met een eigen bedrijf Cees Hazenberg Consultancy BV.
Al van jongs af is hij gedreven door een passie voor het openbaar bestuur, politiek bewust en maatschappelijk geëngageerd. Rechtvaardigheid, individuele keuzevrijheid en solidariteit, zijn daarbij altijd sleutelwaarden geweest.

Zijn kracht ligt in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van de drie domeinen politiek, bestuur en ambtenarij. In zijn periode als gemeentesecretaris heeft hij een sterke ambtelijke en bestuurlijke gevoeligheid ontwikkeld en deze helpt hem in zijn huidige werkzaamheden als directeur eigenaar van Hazenberg Consultancy BV.

Cees Hazenberg is inzetbaar als coach, trainer, adviseur, dagvoorzitter en interim-manager.

Persoonlijk is hij altijd in het bijzonder geïnteresseerd in integriteit en ethiek binnen het openbaar bestuur. De colleges en seminars die hij hierover mag geven zijn als een spiegel voor de deelnemers. Een goede omgang met integriteit en ethiek is de basis voor elke zelf respecterende organisatie.